Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 84% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Det er vi meget stolte af da det er en stigning fra forrige forældretilfredshedsundersøgelse. 80% af forældrene vil anbefale skolen til andre forældre, dette er en markant stigning i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen i 2015.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Motivere dit barn til at lære mere
  • At skabe en skoledag med bevægelse og motion
  • Gøre dit barn parat til en ungdomsuddannelse
  • Samarbejdet mellem skole og hjem
  • God dialog med skolen om at styrke barnets læring, trivsel og udvikling

Tovshøjskolen er en heldagsskole og har derfor ingen SFO.

Elevernes trivsel

93% af børnene i 0.-3. klasse siger, at lærerne er gode til at hjælpe, 94% sige at de har en god ven skolen og 93% siger at de bevæger sig i skolen så de bliver forpustet.

I 4.-9. klasse siger 88% af eleverne at lærerne er gode til at støtte, 99 % har en god ven og 91 % mener de er gode nok som de er.

Elevernes prøveresultater

Gennemsnitskaraktererne for de bundne prøver steg med 0,75 fra 2017 til 2018. Det er vi meget stolte af.

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

  • Elevernes faglige udvikling – Vi har fokus på elevernes faglige progression og afholder tre årlige feedbacksamtaler med elev-forældre og lærere med fokus på progressionen i dansk og matematik
  • Elevernes trivsel – Vi arbejder med Genoprettende Praksis i form af cirkelsamtaler og genoprettende samtaler. Vi har også fokus på elevernes fravær og dette indgår i de tre årlige feedbacksamtaler med elev-forældre og lærere