Skolens Vision

Mindskning af gabet – vores elever skal kunne måle sig med elever fra andre skoler med hensyn til læring, udvikling og trivsel.

Bedre overgange til ungdomsuddannelserne – alle elever er uddannelsesparate efter 9. årg. og har ambitioner for deres fremtid.

Skolens mål

Skolen skal være et trygt sted at være.

Tovshøjskolen opfattes som områdets skole.

Alle professionelle er ambitiøse på elevernes vegne. Vi tror hele tiden på, at eleverne kan blive dygtigere.

Alle professionelle har en anerkendende tilgang i forhold til samarbejdet med forældrene.

Vi har hele tiden blik for om eleverne profiterer af at være i en normalklasse på Tovshøjskolen.

Vores to spor

Vi arbejder i et fagligt spor som handler om elevernes læring og i et trivsels- og udviklingsspor som handler om elevernes trivsel – og sociale udvikling.

Læs mere om vores indsatser herunder.