Før dit barn starter i 0. klasse

Skolelederen holder informationsmøder i børnehaverne i Tovshøjskolens distrikt

Tovshøj Dagtilbud har skolebørnehave på skolen tre dage i efteråret og tre dage i foråret

Skolen inviterer forældrene til indskrivningsmøde i indskrivningsperioden

I foråret holdes overleveringsmøder mellem dagtilbuddet og skolen for at sikre den bedste start for barnet

Skolen deltager i netværksmøder i børnehaven inden skolestart hvis barnet har særlige behov

Skolelederen tager rundt til de kommende skolestartere i april måned

Skolen inviterer forældre og barn til møde på skolen i juni måned

Skoleskift fra anden skole til Tovshøjskolen

Nye elever som er flyttet til distriktet optages efter eventuel sprogtest.

Nye elever fra andre distrikter optages hvis der er mindre end 24 elever i klassen

Indskrivning foregår på Tovshøjskolens kontor

Skolen indkalder til opstartssamtale