Kom til skolefest

Hvert år i februar inviterer vi forældre og elever i 0. - 4. klasse til skolefest med spisning i klasserne og musik og dans i hallen.

Hvert år inviterer vi eleverne i 5. - 9. klasse til skolefest i marts måned med spisning, konkurrencer og dans.

Fælles afslutninger

Alle elever og medarbejdere mødes til fælles afslutning i hallen til juleferien og til sommerferien. Vi synger sammen og eleverne viser, hvad de har lært til violin og cellospil. Forældre er meget velkomne til at deltage.

Motionsdag

Alle elever deltager i motionsdagen før efterårsferien. Der løbes, hoppes, springes, spille og konkurreres. En festlig dag hvor alle får pulsen op.

Juleklippedag

Vi klipper julepynt, klasserne pyntes og lysene på juletræerne rundt omkring på skolen tændes.

Fastelavn

Vi holder fastelavn for 0.-4. klasse. Eleverne slår katten af tønden, og der spises fastelavnsboller.

Temauger

Vi har to årlige temauger. En i efteråret og én i foråret. I skoleåret 2018 – 2019 bliver der blandt andet arbejdet med emnet “Asien” i 5.-9.klasse, “Uge 6” og emnet “Krop og æstetik” i 0.-4.klasse.

Venstay

Mindst fire gange om året inviterer vi forældrene i 0.-4.klasse til Venstay.

Vores violin- og cellohold spiller forældre og elever. Venstay sker i samarbejde med Musikskolen.

Ferie

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du en ferieoversigt for både dette skoleår og det næste.