______________________________________________________________________________________________ Tovshøjskolen | Janesvej 2 | 8220 Brabrand | Tlf: 87 13 90 50 | e-mail tov@mbu.aarhus.dk | www.tovshoejskolen.dk

Tovshøjskolen Janesvej 2, 8220 Brabrand Tlf: 87 13 90 50 - Mail: tov@mbu.aarhus.dk - Web: www.tovshoejskolen.dk

Lærings-SFO på Tovshøjskolen

Kære forældre

Som heldagsskole har vi ikke en "normal" skolefritidsordning (SFO) med forældrebetaling og frivillig deltagelse.

Vi har en Lærings-SFO.

Vores Lærings-SFO er obligatorisk for alle elever i 1. afdeling (0.-4. årg.).

Vi har Lærings-SFO tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 13:55 til 15:40.

I dette tidsrum arbejder vi ved hjælp af understøttende undervisning på at sikre bedst mulig trivsel, udvikling og læring for eleverne i 1. afdeling.

Alle aktiviteter har et tydeligt sigte på alsidig læring, deraf navnet Lærings-SFO.

Vi har således forskellige aktiviteter, som appellerer til både hovedet og kroppen. Heraf kan nævnes:

  • • skoleskak
  • • LEGO-klub
  • • udeliv
  • • sløjd
  • • hjemkundskab
  • • fodbold
  • • svømning

Vi blander bevidst eleverne, så de er sammen med elever fra andre klasser og årgange (fra 1. afdeling).