Feedbacksamtaler

Vi holder tre årlige feedbacksamtaler for elev og forældre, to samtaler inden jul og en samtale i løbet af foråret. Der er primært fokus på dansk, matematik og fravær. Der tales om hvad eleven kan og hvad er det næste som eleven skal lære og der laves aftaler for hvordan forældrene kan støtte op om læringen og trivslen.

Forældremøder

Der holdes forældremøder som kan handle om eksempelvis lejrskole, social pejling, hvordan læser man med sit barn, uddannelsesparathed og afgangseksamen mm.

Trivsel

Hvis du oplever at dit barn ikke trives, skal du hurtigst muligt kontakte dit barns lærer eller pædagog.

Hvis skolen oplever at en elev ikke trives så kontaktes forældrene og man aftaler hvad der skal til for at barnet kommer i trivsel.

Hvis skolen oplever ubalance i læringsmiljøet i en klasse, indkaldes enten dele af forældrene eller alle forældre til møde om hvordan man som skole og forældregruppe kan støtte op om klassens trivsel.

Kontakt til dit barns lærere eller pædagoger

Du er velkommen til at kontakte skolen i skolens kontortid.

Du kan forvente at dit barns lærere/pædagog svarer på en telefonisk henvendelse til kontoret senest den efterfølgende dag.

Kontakt til skolen / skolens ledelse

Hvis du sender en mail til skolen / skolens ledelse, kan du forvente svar hurtigst muligt og minimum inden for fem arbejdsdage.