Hvis du som forældre er bekymret for dit barns faglige og/eller social udvikling skal du altid henvende dig til kontaktlæreren eller ledelsen. 

Vi har et tæt samarbejde med PPR og socialforvaltningen og elever i faglige og sociale udfordringer.

I det følgende er nogle billeder på hvordan vi arbejder med børnene men der foregår meget mere end det.

På Tovshøjskolen har alle elever en Ipad eller en Cromebook. Eleverne lærer blandt andet at bruge Into Words som understøtter deres skriftlige udvikling.

Vi har et veludviklet test årshjul så vi har et godt kendskab til den enkeltes elev svaghed og styrker. Der er ekstra ressourcer i begge afdelinger så der er kan arbejdes med mindre hold i henholdsvis dansk og matematik. 

Vi har tilknyttet pædagoger til undervisningen som i perioder arbejder med trivselsindsatser i klasser eller i forhold til konkrete elever.

Vi arbejder med tidlsig opsporing af risiko for ordblindhed og har forskellige tiltag som understøtter elevernes læring enten når de er i risikogruppen eller der er konstateret ordblindhed. For eksempel er vi i gang med at etablere ordblindecafe på 5.-6. klassetrin så eleverne lærer sammen og støtter hinanden.