Vi har tre årlig feedbacksamtaler for alle elever (og forældre) på alle trin, hvor vi fortæller om hvad eleven kan og hvad der er næste skrift. Vi tager naturlig afsæt i data. Data forstået som test, elevarbejder og observationer fra dagligdagen.

Vi arbejder med holddeling i dansk og matematik på alle årgange for at komme så tæt på den enkeltes elevs potentiale som muligt.

Vi underviser i Dansk som andet sprog i alle klasser og i alle fag. Vi har et veludviklet test årshjul samt handleplan for hvad vi gør hvis en elev er ordblind-

Eleverne i 7. - 9.klasse har tre årlige træningsprøver hvor de arbejder med form og indhold i afgangsprøven.