Ellehøjskolen er NEST – skole med et særligt fokus på Co-teaching (Ellehøjmodellen)

Dette betyder et bestemt børnesyn: Børn gør hvad de kan og dem der skal gøre noget andet er de voksne.

Fra 1. august startes der op med tre NEST elementer i alle klasser

Fælles start på dagen

Den første halve time hver dag: læsning samt overblik over dagen

 Stemmeskala

I alle klasser ophænges stemmeskala som skal bruges aktivt i alle klasser i alle fag i alle aktiviteter.

Afslutningen på dagen

Husene aftaler, hvad der skal arbejdes med.

Co-teaching – to voksne i klasserne

På Ellehøjskolen er der to voksne i alle klasser i stort set alle timer. Eleverne vil møde to lærere, en lærer og en pædagog eller to pædagoger.

I dansk og matematikundervisningen er det henholdsvis dansk og matematiklærere der er Co-teachere.

Co-teaching er ikke noget alle kan fra 1. august, det skal udvikles og der skal øves.

Der skal arbejdes med følgende fem klasserumsstrategier i underviser

1)

Én underviser

Én assisterer

Begge undervisere er til stede samtidig men den ene har ledelsen og hovedansvaret for aktiviteterne

2)

Én underviser

Èn observerer

Den ene underviser, og den anden observerer. Dette med henblik på at udvikle undervisningen

3)

Teamundervisning

Begge er ansvarlige for undervisningen samtidigt

3)

Alternativ undervisning

En tager ansvar for undervisning af en større gruppe, mens den anden arbejder med en mindre gruppe

5)

Parallel undervisning

Klassen deles i to og undervises i samme indhold simultant.

Der inddrages også elementer fra specialpædagogikken i undervisningen.