Vi har et helt særligt fokus på elevernes sproglige udvikling i alle fag. Der undervises i førfaglige begreber (dansk som andet sprog) for at eleverne får det størst mulige faglige udbytte af undervisningen samtidigt med at de udvikler sig sprogligt. 

Alle elever har Ipad eller Cromebook. IT bruges aktivt i læringen blandt andet lærer alle elever at bruge IntoWords som understøtte staveprocessen,  og alle elever har adgang til Bookbite som understøtter deres læselyst.

Skoledagen er bygget op så der er variation i dagen og bevægelse indgår dels som et øget antal idræts og svømmetimer dels om en del af den almene undervisning.

Vi har fokus på hvad eleven kan og hvad der er næste udviklingstrin samt progression.

Vi arbejder med genoprettende praksis som er en pædagogisk metode til at holde balance i læringsmilhøet gennem cirkelsamtaler i alle klasser hver fredag i sidste lektion samt genoprettende samtaler (mægling).

I 7.-9.klasse afholdes tre årlige trænings prøver med henblik på at klæde eleverne på til eksamen i juni måned. 

Når eksamens perioden starter har 9. klasses eleverne studietid på skolen hver dag fra kl. 8.30 - 12.00.